ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ξ.Γ.Δ.Ε. (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
Καλώς ορίσατε στο Forum του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.
Για να αποφύγετε την προβολή διαφημίσεων κάντε κλικ στο Σύνδεση (εάν είστε μέλος) ή στο Εγγραφή (εάν είστε επισκέπτης).
Support Us
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Go down

20110622

Post 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 4/30-05-2011Στην Ηγουμενίτσα και στο χώρο της αίθουσας Συμβουλίου του Παρ/τος ΤΕΙ Ηπείρου, σήμερα στις 30-05-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο, ύστερα από την αριθμ. Φ.3/580/15.02.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο οκτώ [8] μελών βρέθηκαν παρόντα (7) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Τάγκας Περικλής Αναπλ. Καθηγητής και Προϊστάμενος Τμήματος,
2) Βλαχόπουλος Στέφανος Αναπλ. Καθηγητής
3) Γκόγκας Θεμιστοκλής Επίκ. Καθηγητής,
4) Δογορίτη Ελευθερία Επίκ. Καθηγήτρια
5) Κιτσαντάς Θωμάς Καθηγητής Εφαρμογών
6) Αντωνάκης Δημήτριος , Εκπρόσωπος των φοιτητών
7) Τριανταφυλλίδης Διογένης, Εκπρόσωπος των φοιτητών
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Τσακίρης Δημήτριος, Καθηγητής

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ:2ον: «Μετεξέλιξη του Τμήματος»

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ. σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Υφυπουργό Παιδείας και τοπικούς παράγοντες στο Γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, με θέμα την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για το Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στην εν λόγω σύσκεψη συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας νέας Σχολής. Η πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος τέθηκε υπόψη των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος:
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΓ/ΤΣΑ, 26-5-2011

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Γ.Σ. του Τμήματος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τη ρεαλιστική δυνατότητα προσέλκυσης (με βάση τα δεδομένα των παρελθόντων ετών) 300 τουλάχιστον φοιτητών από το (νυν) 1ο επιστημονικό πεδίο.
Β) την ύπαρξη δύο κατευθύνσεων (Διοίκηση – Μετάφραση) στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας.
Γ) την εξέταση στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας, καθώς και τις προσφερόμενες σπουδές σε 2+1 ξένες γλώσσες από το Α’ εξάμηνο, γεγονός που θα καθιστούσε ανέφικτη τη δημιουργία κοινού προπαρασκευαστικού έτους με τα Τμήματα Σ.Δ.Ο. της Πρέβεζας (Λογιστικής – Χρηματ/κής και Ελεγκτικής) και της Άρτας (Τεχνολ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ προς τα μέλη της ΓΣ του Τμήματος:
Α) τη μετεξέλιξη του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο σε νέα Σχολή Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ΓΣ του Τμήματος), με ταυτόχρονη απορρόφηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και μετονομασία του σε «Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας» και με Πρόγραμμα Σπουδών που θα βασίζεται στην προσφερόμενη κατεύθυνση «Μετάφραση» του ΠΣ του ΤΕΞΓΔΕ.
Β) τη δημιουργία «Τμήματος Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών», το οποίο θα βασίζεται στην προσφερόμενη κατεύθυνση «Διοίκηση» του ΠΣ του ΤΕΞΓΔΕ.
Μέχρι τη σύσταση της νέας Σχολής, η λειτουργία των δύο νέων Τμημάτων θα είναι δυνατή στα πλαίσια της υφιστάμενης Σ.Δ.Ο., αλλά α) θα απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) θα προσφέρεται κοινό προπαρασκευαστικό έτος μόνο για τα δύο – ομοειδή – Τμήματα που θα λειτουργούν στο Παρ/μα Ηγουμενίτσας.
Τα οφέλη από την πρόταση είναι τα εξής:
Α) Προσέλκυση τουλάχιστον 150 φοιτητών για καθένα από τα δύο προσφερόμενα Π.Σ. της Σχολής.
Β) Χαμηλό κόστος, δεδομένου ότι η λειτουργία των δύο ΠΣ θα βασιστεί στο ήδη υπάρχον προσωπικό και την κτιριακή - υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων ΤΕΞΓΔΕ και Τουρ. Επιχ.
Γ) Δημιουργία μιας νέας ειδικότητας, Μεταφραστών – Διερμηνέων τεχνολογικής- επαγγελματικής (μη θεωρητικής) κατεύθυνσης, χωρίς επικάλυψη με αντίστοιχες ειδικότητες των Πανεπιστημίων, με τη δυνατότητα στελέχωσης υπηρεσιών όπως ΕΛΑΣ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Δήμοι, Περιφέρειες, κτλ., για την κάλυψη των νέων δεδομένων που δημιουργούνται στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης -- και με στόχο την προκήρυξη από το ΑΣΕΠ θέσεων «ΤΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων», που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Τμήματος.
Δ) Ενίσχυση του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας, με ενδυνάμωση του ήδη επιτυχημένου, μοναδικού στην Ελλάδα, γνωστικού αντικειμένου των Τεχνολόγων της Γλώσσας και της Επικοινωνίας και, επομένως, δημιουργία συνθηκών περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής. Η Θεσπρωτία παρουσιάζει πλέον εξαιρετική δυναμική και προοπτικές διασύνδεσης όχι μόνο με τη Β. Ελλάδα λόγω της Εγνατίας οδού, αλλά και με τις χώρες τόσο των Βαλκανίων, όσο και της Αδριατικής, από τις οποίες η Σχολή θα μπορεί, προσφέροντας δύο ελκυστικά, ξενόγλωσσα, εν μέρει, προγράμματα σπουδών, να προσελκύσει φοιτητές αλλά και συνεργασίες σε ευρύτερο επίπεδο.Βλαχόπουλος Στέφανος: Τάσσομαι υπέρ της δημιουργίας Σχολής στην Ηγουμενίτσα και να κατατεθεί σχετική πρόταση η οποία θα ανεξαρτητοποιεί το Τμήμα μας από τη ΣΔΟ.
Γκόγκας Θεμιστοκλής: Συμφωνώ με τη δημιουργία νέας Σχολής και την ένταξη του Τμήματος σ΄ αυτή.
Δογορίτη Ελευθερία: Το Παράρτημα είναι δομική μονάδα και έχει γεωγραφική θέση και όχι καθαρά εκπαιδευτική διάσταση και γι’ αυτό το λόγο η απεμπλοκή του Τμήματος από τη ΣΔΟ και η δημιουργία αυτόνομης Σχολής με νέο τίτλο και δύο Τμήματα βρίσκει πρόσφορο έδαφος και φιλοξενία στο ήδη υπάρχον Παράρτημα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία άνω του 90% των φοιτητών προέρχονται από το 1ο γλωσσικό επιστημονικό πεδίο, ενώ η τροφοδότηση από το 5ο επιστημονικό πεδίο υπήρξε πάντοτε ισχνή, η υποχρεωτική εξέταση μαθήματος ξένης γλώσσας στις εισαγωγικές εξετάσεις, αποστασιοποιεί σαφώς το Τμήμα από την ΣΔΟ και την εισάγει σε νέο γνωστικό πεδίο των ξένων γλωσσών, που υποχρεωτικά πρέπει να αποτυπωθεί με τη δημιουργία νέας Σχολής.
Σε περίπτωση που η Βουλή νομοθετήσει νέα δομή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η συνολική πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα δομή (π.χ. στο ενδεχόμενο ύπαρξης κοινού προγράμματος σπουδών, στη νέα διαμόρφωση της διάρκειας σπουδών, κλπ).
Κιτσαντάς Θωμάς: Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε στη ΣΔΟ μέχρι να ενταχθούμε στην υπό ίδρυση νέα Σχολή.
Τριανταφυλλίδης Διογένης: Ο φοιτητικός Σύλλογος είναι κατά της πρότασης του κ. Τάγκα για τη δημιουργία Σχολής και γενικά για το κείμενο διαβούλευσης που επιχειρεί να προωθήσει το Υπουργείο Παιδείας.
Αντωνάκης Δημήτριος: Η παιδεία όπως εκφράζεται μέσα από το προσχέδιο του Νόμου δεν μας εκφράζει. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών τάσσονται κατά του κειμένου διαβούλευσης συνολικά και κατά της μεταβολής του υφισταμένου σχήματος.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Η Γενική Συνέλευση δεχόμενη την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Π. Τάγκα, προτείνει:

Α) τη μετεξέλιξη του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ΤΕΞΓΔΕ) σε νέα Σχολή Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (σε συνέχεια της με αρ. 4/20-12-2010 σχετικής απόφασης της ΓΣ του Τμήματος), με ταυτόχρονη απορρόφηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και μετονομασία αυτού σε «Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας» και με Πρόγραμμα Σπουδών που να βασίζεται στην ήδη προσφερόμενη κατεύθυνση «Μετάφραση» του Προγράμματος σπουδών του ΤΕΞΓΔΕ.
Β) τη δημιουργία «Τμήματος Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών», το οποίο θα βασίζεται στην ήδη προσφερόμενη κατεύθυνση «Διοίκηση» του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΞΓΔΕ.

Τα δύο προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών, θα βασίζονται σε κοινά μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμφωνεί με την Πρόταση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και πιστεύει ότι η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας συνιστά τη μοναδική βιώσιμη λύση για το Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, δεδομένου ότι:

 Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσελκύει σταθερά υψηλό αριθμό πρωτοετών (σχεδόν 300 άτομα το έτος) με βάση εισαγωγής αρκετά πάνω από το 10.

 Η δημιουργία της προτεινόμενης σχολής θα δώσει πνοή σε έναν νέο κλάδο σπουδών για την Ελλάδα, ο οποίος στο εξωτερικό θεωρείται στυλοβάτης της οικονομίας (λ.χ. στη Γαλλία προσφέρονται 60 σχετικοί κύκλοι σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο).

 Η ελληνική οικονομία θα τροφοδοτηθεί με στελέχη που θα δώσουν ώθηση στην εξωστρέφειά της και θα αποτελέσουν τη γέφυρα επικοινωνίας της πατρίδας μας με τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο κόσμο.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τον τακτικό προϋπολογισμό, διότι αφενός θα βασίζεται στις υφιστάμενες υποδομές και αφετέρου θα υποστηριχτεί από τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΠ και ΕΕΠ.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προϊστάμενος της ΓραμματείαςΚΥΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ.Ε.ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
avatar
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 100
Ημερομηνία εγγραφής : 2011-06-07

http://dafl.forumgreek.com

Back to top Go down

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum